0

Nyhet:
Sommar Smultron

Clean sav:D
– FUNKTIONSDRYCK 2.0

En hållbar funktionsdryck, gjord på äppelmust från tillvaratagen frukt som minskar fruktsvinnet och sparar på jordens resurser. Drycken är unik i sitt slag med rekordlåga 9,9 kcal per burk trots att den är gjord på äkta frukt, 100% vegansk och hela produktionen sker i Sverige.

Clean sav:D Apple
Clean sav:D Jordgubb lime
Clean sav:D Persika
Clean sav:D Persika
Clean sav:D Apple
Clean sav:D Jordgubb lime
Clean sav:D Jordgubb lime
Clean sav:D Apple

En hållbar produktion

För oss på Clean drink är det viktigt att spara på jordens resurser i den mån vi kan och det är ett tänk som genomsyrar vår organisation. Vi vill ta vårt ansvar som företag att minimera vår negativa miljö- och klimatpåverkan och gör aktiva val för en mer hållbar produktion.

För Clean sav:D har vi tänkt på hela produktens livscykel;
– Förpackningen ska återvinnas, därför har vi har valt en pantburk av lätt aluminium.
– Vi har minimerat plastanvändningen genom att ta fram en ny flakmodell som är fri från plastemballage.
– Våra transporter från produktion till lager, och från lager till butik, körs på HVO-bränsle.
– Vi har hela produktionen i Sverige vilket förkortar transporterna.
– Vårt lager drivs på fossilfri energi.
– I själva produkten använder vi oss av äppelmust från tillvaratagna äpplen.
– De äpplen som inte går att använda, i kombination med resterna från pressen, blir till biogas som används i lokaltrafiken.

Together with Kullamust

Äppelmusten i Clean sav: D kommer från Kullamust, ett musteri i södra Sverige som förädlat äpplen i snart 100 år. Kullamust grundades 1929 i form av andelsmusteri – då gick bygdens fruktträdsinnehavare samman för att kunna tillvarata sin frukt. Sedan dess har privatpersoner och lokala småodlare lämnat in överskottet från sina trädgårdar till musteriet.

Hos Kullamust är alla äpplen välkomna. Hit kommer äpplen som sorterats bort för att de av olika skäl inte passar in i fruktdisken. Det kan vara för att de är för knöggliga, har fel färg, är för stora eller för små eller kanske för prickiga. Även äpplen som lagrats i fel temperatur eller åkt på en smäll i frakten hittar sin väg till Kullamust. Där blir de pressade, filtrerade och tappade med finess. Med balans mellan både syran och sötman i frukten och äpplets naturliga arom, ger det en fantastisk smakupplevelse. Äpplen som inte är tillräckligt bra för att göra must av och det som blir kvar av äpplena efter att man pressat dem, skickas till den lokala biogasanläggningen och där blir de till biogas. Det kallar vi hållbart!

 

Innehåll

En burk Clean sav:D innehåller:
Kolsyrat vatten
36 ml (11%) äppelmust från tillvaratagen frukt
105 mg naturligt koffein från guarana paullinia extrakt
Vitamin C, vitamin D3, vitamin B12, vitamin K2 och biotin
Aromämnen, äppelsyra och sötningsmedel

Street art

Vi är stolta över att samarbeta med Hellström Street Art som skapat orangutangen du ser på burken.
– Ibland får jag dille på saker och ting och under en period hade jag dille på apor. Det var inte så mycket med det då men när Clean drink frågade mig om jag ville vara med i designen på en burk som skulle minska fruktsvinn så kom jag direkt att tänka på min gamla apa. Varför? Jo för att orangutangen är ett djur som äter av alla frukter och inte lämnar något, det tyckte jag var en perfekt matchning.

orangutang

COMING CLEAN

1 mars 2021

Det har varit mycket snack om både Clean drink och produkten Clean sav:D i media senaste tiden och vi vet att det skapat en del funderingar. Det finns alltid fler sidor av en story och vi kan bara redogöra för vår. Vi tycker dock det är viktigt att vara så transparenta som möjligt och därför vill vi ta tillfället i akt och reda ut det hela

Under slutet av 2019 påbörjades arbetet med en ny typ av funktionsdryck, en funktionsdryck som skulle kombinera Clean drinks unika recept med att ta tillvara på jordens resurser, genom att använda sig av fruktjuice från äpplen som annars skulle ha kasserats. Vi på Clean drink tog fram receptet, designen och höll i produktionen och med oss på resan hade vi en leverantör som stod för juicekomponenten. Drycken lanserades under våren 2020 och konceptet var lyckat men kom med vissa utmaningar. Utmaningar som under hösten ledde till att vi valde att lägga ner produkten. Under tiden som ledde fram till detta var vi väldigt transparenta och ärliga med vår tidigare leverantör och påtalade att vägen framåt var svår om vi inte kunde göra vissa justeringar. Vi ville växla upp och komma ut bredare på marknaden, något som inte var möjligt med tidigare prisbilden. För oss är det även viktigt att hela produktionen ligger i Sverige, att vi kan vara säkra på leveranserna och att vi kan nå upp till större volymer. Tyvärr kunde vi inte mötas på den vägen och våra vägar med den tidigare leverantören gick åt skilda håll.

Vad har vi för leverantör av äppeljuice idag?
Vår leverantör av äppelmust är Kullamust. Det är ett svenskt familjeföretag grundat 1929 med gedigen erfarenhet av äpplen, dess aromer och av att ta tillvara på frukt. Att ta tillvara på överbliven frukt och minska på svinnet är ingen ny företeelse utan grunden till varför musterier finns till. Med Kullamust har vi lärt oss mer om fruktindustrin och kan erbjuda säkrare leveranser och större volymer till våra kunder. Något som i förlängningen innebär att vi kan ta tillvara på mer frukt och ha en mer hållbar produktion. Kullamust har en fungerande och hållbar produktionskedja som tar tillvara på äpplen och förädlar dem på bästa sätt, den frukt som inte är bra nog och rester från produktionen blir till biogas som används i lokaltrafiken. Med Kullamust kan vi också hålla hela produktionen i Sverige, något som är viktigt för oss.

Vad menar vi med tillvaratagen frukt, säger vi att det är räddad frukt?
Musterier finns som sagt till för att ta tillvara på frukt som annars hade kasserats. När odlarna i Sverige skördat sina äppelodlingar är det redan där 20–30% av frukten som sorteras bort på grund av skönhetsfel. Den frukten, tillsammans med frukt som blivit exempelvis temperatur- eller transportskadad, köps in av musterier istället för att kastas och blir till must. Musterier som Kullamust får även in en stor mängd frukt från lokala småodlare och privatpersoner som lämnar in överskottet från trädgårdarna de inte kan eller vill ta tillvara på. Med tillvaratagen frukt avses frukt från privatpersoner samt klass 2-frukt som finns reglerad i EU:s handelsnormer. Vi kan inte svara för exakt vad som avses med räddad frukt då det är ett skapat marknadsföringspåstående som inte finns inkluderat i EU:s handelsnormer, det är en term utan en etablerad innebörd. Vi har inte, och kommer inte heller i framtiden, benämna frukten vi använder som räddad.

Varför heter den Clean sav:D?
Saved = sparad. Vi har ett holistiskt hållbarhetsperspektiv när det kommer till produkten och vill spara på jordens resurser. Med tillvaratagen frukt sparar vi in på fruktsvinnet. Med produktion i Sverige sparar vi in på långa transportsträckor. Med HVO-bränsle sparar vi in på onödiga koldioxidutsläpp. De åtgärder vi gör i produktionen av Clean sav:D gör vi för att spara på jordens resurser – därför heter den Clean sav:D.

Har vi plagierat idé och design i den nya produkten?
Vi tog fram den förra produkten in-house, ett arbete som påbörjades i slutet av 2019 och inkluderade både recept och produktion och design. En del av designen känns igen från Clean drinks tidigare produktlinje och så lyfte vi in element av street art med gatukonstnären Hellström Street Art. Vi valde att förändra vårt tidigare recept när vi tog fram Clean sav:D, bland annat genom att öka på mängden frukt i drycken och addera ytterligare vitamin. Designen har omarbetats för att ta bort tidigare kännetecken från den tidigare leverantören men är även fortsättningsvis helt framtagen av oss på Clean drink.

Håller vi på med ”greenwashing”?
Vi kommer aldrig hävda att våra produkter räddar planeten, precis som alla företag som producerar och säljer produkter innebär verksamheten en belastning på klimatet. För oss är det dock viktigt att göra vårt yttersta för att vår negativa miljö- och klimatpåverkan blir så liten som möjligt. Det är ingenting som görs på en dag utan ett ständigt pågående arbete för att hitta vägar till förbättring och dagliga aktiva val för att verksamheten inte ska belasta jordklotet vi alla delar på allt för mycket. Som vi ser det handlar det inte om en hållbar komponent för att produkten ska ses som hållbar – det handlar om att se till hela kedjan.
För Clean sav:D har vi hela produktens livscykel i åtanke:

  • Vi har valt en förpackning som självklart ska återvinnas, en pantburk av lätt aluminium, och är anslutna till det svenska pantsystemet.
  • Vi har minimerat vår plastanvändning genom att ta fram en ny flakmodell som är fri från plastemballage, det sparar in flera ton plast varje år.
  • Våra transporter mellan produktion, lager och butik körs på HVO-bränsle.
  • Vi har nu, med bytet av leverantör, hela vår produktion i Sverige vilket förkortar transportsträckorna.
  • Vårt lager drivs på fossilfri energi.
  • I själva produkten använder vi oss av äppelmust från tillvaratagna äpplen, det innebär äpplen som väljs bort av odlarna vid skörden då de av olika anledningar inte går att sälja direkt till handeln, äpplen som privatpersoner lämnar in och äpplen som nekats i handeln på grund av frakt- och temperaturskador.
  • Den frukt som inte går att använda i drycken, eller resterna som blir över från produktionen, blir till presskakor som används som biogas i lokaltrafiken.

Att göra en insats för en mer hållbar framtid är något som kräver fler än en aktör på marknaden. Vi tror inte att vår produkt är lösningen på klimathotet men vi vill som företag ta vårt ansvar för att kunna erbjuda en så hållbar produkt som möjligt. Därför siktar vi på att Clean sav:D innan året är slut kommer vara en helt klimatneutral produkt. Vi har fortfarande lite att jobba på men är övertygade om att vi kommer nå dit och är gärna transparenta med vår resa mot målet. Har ni frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att höra av er till oss på info@cleandrink.se