• Engelska
  • Finska
  • Tjeckiska
0

INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT

Vi tror inte lösningen ligger i att kompensera för våra utsläpp utan att göra reella förändringar för klimatet. Vi ser det som att alla företag, oavsett storlek, har en skyldighet att göra vettiga val för miljön. Därför investerar vi kontinuerligt i nya lösningar som gör oss mer klimateffektiva och minskar vår klimatpåverkan.

  • Hela vår produktion ligger i Norden vilket minskar onödiga transportsträckor.  
  • Vårt bryggeri i Finland drivs helt fossilfritt med 30% solcellsdrift och 70% vattenkraft.
  • Transporterna mellan bryggeriet och lagret går på förnybart HVO-bränsle vilket innebär 90% lägre utsläpp.
  • Vårt lager drivs på 100% förnybar energi via EDP-certifierade el från Vattenkraft samt vattenkraft från Luleå älv.
  • Vi har valt att endast ha företagsbilar som går på biogas.
  • Vi tog under 2019 fram en ny modell på våra tråg som innebär att vi inte behöver använda oss av plastemballage runt om. Detta innebär att vi har en helt plastfri produktion och att vi sparar in på ca 11 ton plast årligen.
  • Vi började under 2020 jobba med tillvaratagen frukt och lanserar 2021 funktionsdryck 2.0 – Clean sav:D. En funktionsdryck på tillvaratagna äpplen som minskar fruktsvinn och spar på jordens resurser.