0

Clean Drink klimatsatsar – helt plastfria år 2020

 

Dryckesföretaget Clean Drink gör förändringar för klimatet. Genom att sluta med plastemballage beräknas de minska sin plastkonsumtion med upp till 11 ton årligen. 

Den lösning vi använder oss av har använts av andra typer av företag tidigare men vi är först inom energi- och funktiondryckssegmentet att skrota plasten. Det här innebär att vi har en helt plastfri produktion vilket är ett självklart steg för oss att ta och helt i linje med vårt hållbarhetsarbete, Sebastian Kvissberg, VD på Clean Drink. 

Företaget har länge undersökt olika lösningar för att reducera plastmängden. I sin tidigare utformning har varje flak dryck omgärdats av 20 gram plast. Genom den nya flakmodellen innebär det en reducering av plast på 5,5 ton beräknat på föregående års omsättning. Med beräknad tillväxt för 2020 innebär förändringen en besparing på 11 ton plast. De nya flaken är redan i produktion och kommer successivt fasa ut de tidigare flaken. Under vecka 15, 2020, beräknas de gamla flaken vara helt borta från marknaden. 


Clean Drink har ett omfattande hållbarhetsarbete. 

  • Bryggeriet som producerar drycken drivs helt fossilfritt via 30% solcellsdrift och 70% vattenkraft. 
  • Transporterna mellan bryggeriet i  Finland och Sverige går på förnybart HVO-bränsle vilket innebär 90% lägre utsläpp.
  • Det svenska lagret går på 100% förnybar energi via EPD-certifierad el från Vattenfall samt vattenkraft från Luleå älv. 
  • Samtliga företagsbilar går på biogas. 

Vår ambition är att vara den renaste funktionsdrycken på marknaden, både innehållsmässigt men också vad gäller klimatpåverkan. Vi tror att alla företag kan göra stor skillnad, oavsett storlek på företaget, och vår förhoppning är att vara en inspiration för våra branschkollegor, Sebastian Kvissberg. 

Om Clean Drink
Clean Drink är ett svenskt företag grundat 2015 av Hugo Rosas och Sebastian Kvissberg. Clean Drink producerar veganska funktionsdrycker berikade med BCAA, mineraler och vitaminer. I dagsläget består produktportföljen av sju smaker med koffein och 3 koffeinfria varianter. Hela produktionen sker i Norden.